Teksti

Tässä verkkojulkaisun osiossa avataan, kuinka oman osaamisen tunnistamisen tehtävät voivat toimia apuna työhakemuksen, omien verkkosivujen tai esimerkiksi LinkedInin osaksi liitettävän tekstin kirjoittamisessa.

Peilaa tekstissäsi aiemmin koottuja ajatuksia omasta osaamisestasi ja taidoistasi.

Oman osaamisen sanallistaminen

Käytät osaamisperustaista tekstiä apuna työnhaussa. Lue vastauksesi oman osaamisen tunnistamisen tehtäviin ajatuksella läpi. Alleviivaa kaikkein merkityksellisimmät ja tärkeimmät sanat ja lauseet, jotka kuvastavat sinua työntekijänä ja oman alasi ammattilaisena. 

Mieti, mitä ovat muut digitarinavideon avainasiat:

 • Mitkä osaamiset ja taidot ovat vahvuuksiasi?
  • Näitä löydät etenkin Vahvuudet-tehtävästä. 
 • Miten voit perustella ja todentaa vahvuuksiasi?
  • Mietit tätä etenkin Osaamisen nelikenttä -tehtävässä. 
 • Mitä ovat ammatilliset kiinnostuksen kohteesi, tärkeimmät kehityskohteesi ja päämääräsi urallesi?
  • Näitä löydät etenkin Osaamisen tiekartta ja Tulevaisuuden uraportaat -tehtävistä.

    

Pohdi, mikä yhdistää alleviivaamiasi sanoja ja lauseita. Tämä toimii tekstisi ydinteemana. Työnhaun kannalta olennaisia ovat lisäksi ainakin nimesi, tutkintosi ja ammattinimikkeesi.

Rakenne

Mieti tekstin rakennetta: missä järjestyksessä kerrot listaamasi avainasiat. 

Yksi tekstin perusrakenne on seuraava:

 1. Aloitus
  • kuka olet?
  • mihin haet?
 2. Koulutus
  • mitä olet opiskellut?
  • mitkä ovat vahvuutesi?
  • mitkä asiat ovat mielestäsi tärkeimpiä koulutuksestasi oppimiasi asioita?
 3. Työkokemus
  • oman alan työkokemus
   • mistä työrooleista sinulla on kokemusta?
   • mitä työtehtäviä olet tehnyt ja mitä olet oppinut niistä?
  • muu työkokemus
   • mitä näistä töistä opittua voisit hyödyntää alallasi?
 4. Ammatilliset kiinnostuksen kohteet
  • mitkä tehtävät sinua kiinnostavat?
 5. Oppiminen ja kehitys
  • mitä haluaisit vielä oppia lisää?
  • mitä taitoja sinun olisi mielestäsi tärkeää kehittää?
 6. Lopetus
  • lyhyt yhteenveto
  • omat yhteystiedot
  • suora kontakti lukijaan

 

Luo tekstin perusrakenne esimerkin mukaisesti tai muokkaa sitä itsellesi sopivaksi.

Alku

Tekstin aloitus on tärkeä. Sen tarkoitus on herättää heti lukijan kiinnostus. Pidä aloitus lyhyenä ja selkeänä. Lukijan tulee ymmärtää heti alusta alkaen, mistä aiot kertoa.

Käännekohta

Tekstissäsi voi olla myös jokin käännekohta tai avainhetki, jos ammatillinen kehityksesi sisältää sellaisen.  Voit kertoa hetkestä, jona oivalsit jotain olennaista tai koit kehittyneesi osaajana. Näin voit osoittaa itsereflektion taitoja ja korostaa jotain tiettyä ammatillista vahvuuttasi. Mieti tarkasti, missä tekstisi kohdassa tämä avainhetki tukee parhaiten kokonaisuutta.

Lopetus

Kiinnitä huomiota lopetukseen. Tarkastele tekstin kokonaisuutta. Voisitko tiivistää tekstisi sisällöt lopuksi vielä yhteen lauseeseen? Haluat saada työnantaja kiinnostumaan sinusta tekijänä ja kutsumaan sinut haastatteluun. Lopetuksessa kannattaa siis puhutella lukijaa suoraan esimerkiksi mainitsemalla, että tulet mielelläsi haastatteluun keskustelemaan lisää. Voit myös mainita omat yhteystietosi.

Kokonaisuuden hallinta, tiivistys ja tekstin muokkaaminen ytimekkääksi

Kirjoita tiiviisti. Tekstin pituuden olisi hyvä olla noin 200 sanaa, enintään yksi sivu väljästi aseteltua tekstiä. Jos tekstin ensimmäinen versio on turhan pitkä, lue teksti läpi ja mieti, toistetaanko sama asia moneen kertaan. Jätä tarpeettomat toistot pois. Jos teksti on vieläkin liian pitkä, karsi asioita ja jätä mukaan tärkein sisältö.

Seuraava osio

Osaamisportfolio työnhaussa

Tästä osiosta löydät konkreettisia vinkkejä osaamisportfolion hyödyntämiseen työnhaussa.