Osaamisen tiekartta

Osaamisen tiekartan avulla tarkennat omia vahvuuksiasi entisestään. Omia taitoja on helpompi tunnistaa ja havainnoida etenemällä osaamisalue kerrallaan. Erilaiset tilanteet tuovat meissä esiin erilaisia osaamisia ja taitoja.

Tehtävän tarkoitus on auttaa tarkastelemaan omia taitoja ja osaamista yksityiskohtaisemmin eri osaamisalueiden kautta.

Tehtävä

Hahmottele paperille polku, jonka varrelle kirjaat otsikoiksi alla luetellut osaamisalueet. Kirjoita kunkin otsikon alle ajatuksesi omista osaamisistasi tai vahvuuksistasi osaamisalueella.

 • Kommunikaatiotaidot, vuorovaikutustaidot ja kielitaidot.
  • Kyky tietojen, ideoiden, käsitteiden, ajatusten ja tunteiden vaihtamiseen tai välittämiseen kasvotusten tai viestinnän työkalujen avulla.
 • Ryhmätyötaidot ja tiimityötaidot.
  • Kyky työskennellä luottamuksellisesti ryhmässä ja tehdä oma osuutensa palvellen kokonaisuutta.
 • Itsenäisen työskentelyn taidot.
  • Kyky organisoida oma-aloitteisesti, kehittää omia toimintatapoja ja ylläpitää motivaatiota valvonnan määrästä riippumatta sekä olla vastuussa asioidensa aikaansaamisesta.
 • Uusien asioiden oppimistaidot.
  • Kyky käyttää erilaisia lähestymis- ja oppimistapoja, oppimisstrategioita sekä menetelmiä tiedon, taitojen ja osaamisen hankkimiseen.
 • Oman osaamisen soveltamistaidot.
  • Kyky ymmärtää oma osaamisensa ja nähdä millaisissa erilaisissa yhteyksissä sitä voi käyttää. Kyky muokata, jalostaa, kehittää ja sulauttaa oma osaaminen uusiin tilanteisiin. 
 • Projektin tai oman prosessin hallintataidot.
  • Kyky hallita kokonaisuuksia, arvioida riskejä ja ongelmia sekä ratkaista niitä.
  • Kyky hallita projekteja tai prosesseja ja saavuttaa niille asetetut päämäärät.
  • Kyky ymmärtää projektinhallinnan dynamiikkaa ja menetelmiä.
 • Asiakaspalvelu- tai sidosryhmätaidot.
  • Kyky muodostaa hyvä asiakaskokemus. 
  • Kyky ymmärtää omat sidosryhmät ja niiden tarpeet.
 • Johtamistaidot.
  • Kyky johtaa ihmisiä, prosesseja ja omaa työtä.
  • Kyky varmistaa organisaation menestyksen toimintaedellytykset.