Osaamisen peilikuva

Osaamisen peilikuva auttaa konkretisoimaan, kuinka työpaikkailmoituksissa vaaditut taidot vastaavat omia taitoja. Tehtävän avulla ymmärrät, millaiset osaamiset ja taidot sinulle sopivissa tehtävissä korostuvat ja millaista osaamista sinun tulisi vielä itsessäsi kehittää.


Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi on tärkeää päivittää osaamista säännöllisesti esimerkiksi täydentävillä opinnoilla, kursseilla, seuraamalla keskusteluja ja olemalla itse aktiivinen ja etsimällä uutta tietoa tai päivittämällä teknisiä taitoja.  Ota tämä myös huomioon tehdessäsi tehtävää. 

Tehtävä

  1. Etsi työnhakusivustoilta itsellesi sopiva työpaikkailmoitus. Tutustu ilmoitukseen ja kirjoita muistiin kaikki avainsanat, jotka viittaavat osaamiseen, taitoihin ja kokemukseen.

  2. Pohdi, miten hyvin nämä vastaavat osaamistasi, taitojasi ja kokemustasi. Anna jokaiselle poimimallesi avainsanalle arvosana yhdestä (paras) viiteen (heikoin) sen mukaan, miten hyvin arvioit osaamisvaatimuksen täyttyvän kohdallasi. 

  3. Pohdi arviointisi perusteella, mitä taitoja sinun olisi tärkeää kehittää ja mistä löytäisit siihen apua ja tietoa.

Seuraava osio

Seuraavaksi oman osaamisen tehtäviä sovelletaan osaamisportfolion tekemiseen.

Osaamisportfolio

Tässä osiossa kokoat itsellesi osaamisportfolion oman osaamisesi ja taitojesi pohjalta.