Oma osaaminen

Osaamisportfolion kokoaminen alkaa oman osaamisen tunnistamisesta.  Osaaminen koostuu monista tekijöistä, ja siihen vaikuttaa persoonan lisäksi koulutus, tutkinnot, työhistoria sekä muilla tavoin hankitut tiedot ja taidot. Alta löydät joukon oman osaamisen tunnistamiseen ohjaavia tehtäviä. Tehtävät auttavat sinua ymmärtämään ja sanoittamaan omaa osaamistasi, tavoitteitasi ja unelmiasi.

Oman osaamisen tunnistamisen tehtävät toimivat pohjana osaamisportfolion koostamisessa. Tehtäviä varten tarvitset omat muistiinpanovälineet.

Tehtävät

Tulevaisuus-moodboard

Tulevaisuus-moodboard auttaa hahmottamaan omia ammatillisia haaveitasi.

Vahvuudet

Vahvuudet ovat ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja, jotka saavat meistä parhaat puolet esille. Tehtävä auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi.

Osaamisen nelikenttä

Osaamisen nelikenttä auttaa sinua tunnistamaan, ymmärtämään ja sanallistamaan omia taitojasi.

Osaamisen tiekartta

Osaamisen tiekartan avulla tarkennat käsitystäsi omista vahvuuksistasi.

Tulevaisuuden uraportaat

Tulevaisuuden uraportaiden avulla tarkastelet omaa ammatillista tulevaisuuttasi sekä pohdit tavoitteitasi ja kehittymistarpeitasi.

Osaamisen peilikuva

Osaamisen peilikuva auttaa konkretisoimaan, kuinka osaamisesi vastaavat työpaikkailmoituksissa vaadittuja tietoja ja taitoja.

Tulevaisuus-moodboard

Tulevaisuus-moodboard auttaa hahmottamaan omia ammatillisia haaveitasi.

Vahvuudet

Vahvuudet ovat ominaisuuksia, kykyjä ja taitoja, jotka saavat meistä parhaat puolet esille. Tehtävä auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi.

Osaamisen nelikenttä

Osaamisen nelikenttä auttaa sinua tunnistamaan, ymmärtämään ja sanallistamaan omia taitojasi.

Osaamisen tiekartta

Osaamisen tiekartan avulla tarkennat käsitystäsi omista vahvuuksistasi

Tulevaisuuden uraportaat

Tulevaisuuden uraportaiden avulla tarkastelet omaa ammatillista tulevaisuuttasi sekä pohdit tavoitteitasi ja kehittymistarpeitasi.

Osaamisen peilikuva

Osaamisen peilikuva auttaa konkretisoimaan, kuinka osaamisesi vastaavat työpaikkailmoituksissa vaadittuja tietoja ja taitoja.

Seuraavat osiot

Osaamisportfolio

Tässä osiossa kokoat itsellesi osaamisportfolion oman osaamisesi ja taitojesi pohjalta.

Osaamisportfolio työnhaussa

Tästä osiosta löydät konkreettisia vinkkejä osaamisportfolion hyödyntämiseen työnhaussa.