Tervetuloa Elävä osaamisportfolio -oppaaseen

Elävä osaamisportfolio -opas on työllistymistä tukeva verkkojulkaisu, joka evästää ensin oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja sitten osaamisportfolion tekemiseen. Elävä osaamisportfolio -opas on suunniteltu erityisesti luovien ja AV-alojen työnhakuun.

Mikä?

Elävä osaamisportfolio -opas on työllistymistä tukeva verkkojulkaisu. Opas ohjeistaa sinua tekemään osaamisperustaisen työnhakuvideon, digitarinan tai tekstin, jonka avulla voit esitellä omaa osaamistasi ja taitojasi työnhakutilanteessa. Tämä osaamisportfolio auttaa keräämään taitosi kokonaisuudeksi työnhakua varten.

Miten?

Elävä osaamisportfolio -opas evästää ensin oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen ja sitten osaamisportfolion tekemiseen. Osaamisportfolion luot oman osaamisen tunnistamiseen johdattavien tehtävien pohjalta kootusta tekstistä tai käsikirjoituksesta. Osaamisportfolion muodon saat valita itse: ohjekirjasta löydät ohjeet osaamisportfolion tekemiseen videon, digitarinan ja tekstin muotoon.

Osaamisportfolio hyödyntää audiovisuaalista teknologiaa, kuten puhelimen kameraa ja videon editointiapplikaatioita, sekä työnhaun tarinallistamista. Osaamisportfolio ei korvaa hakemuskirjettä ja CV:tä, vaan tuot sen avulla joustavasti esiin persoonaasi ja osaamistasi perinteisten työnhaun dokumenttien rinnalla.

Kenelle?

Elävä osaamisportfolio -opas on suunniteltu erityisesti luovien ja AV-alojen työnhakuun. Luovan alan osaajilla on jatkuva, nopea tarve päivittää ja ylläpitää osaamistaan ja osoittaa aktiivisuutensa myös työnhaussa. Osaamisportfolio auttaa sinua kertomaan itsestäsi paremmin niin työnhaussa kuin haastatteluvaiheessa. Osaamisportfolio tukee sujuvaa työllistymistä etenkin pätkätyöalojen projekti- ja keikkatalouden kentällä. Oppaaseen kerätyt oman osaamisen tunnistamista tukevat tehtävät auttavat ketä tahansa oman osaamisen sanoittamisessa ja kuvailemisessa.

Näin se toimii

Oma osaaminen

Elävä osaamisportfolio alkaa oman osaamisen tunnistamisesta. Tehtävät auttavat sinua ymmärtämään omaa osaamistasi, tavoitteitasi ja unelmiasi.

Osaamisportfolio

Tässä osiossa kokoat itsellesi osaamisportfolion oman osaamisesi ja taitojesi pohjalta. Osaamisportfolion avulla tuot selkeästi esiin persoonaasi.

Osaamisportfolio työnhaussa

Tästä osiosta löydät konkreettisia vinkkejä osaamisportfolion hyödyntämiseen työnhaussa.

Oma osaaminen

Living Portfolio alkaa oman osaamisen tunnistamisesta. Tehtävät auttavat sinua ymmärtämään omaa osaamistasi, tavoitteitasi ja unelmiasi.

Osaamisportfolio

Tässä osiossa kokoat itsellesi osaamisportfolion oman osaamisesi ja taitojesi pohjalta. Osaamisportfolion avulla tuot selkeästi esiin persoonaasi.

Osaamisportfolio työnhaussa

Tästä osiosta löydät konkreettisia vinkkejä osaamisportfolion hyödyntämiseen työnhaussa.

Miten Elävä osaamisportfolio -opas on luotu?

Elävä osaamisportfolio -opas on luotu luovien alojen ja työnhaun asiantuntijaryhmän yhteiskehittelyn lopputuloksena Living portfolio – muuttuvaan työelämään -hankkeessa. Elävä työnhaun toimintamalli on kehitetty vastaamaan työelämän ja rekrytoijien tarpeisiin. Nuoret työnhakijat puolestaan voivat sen avulla tehdä näkyväksi jatkuvasti päivittyvää osaamis- ja työhistoriaa.

Yhteiskehittelyssä mukana ovat olleet:

  • Ohjaamo Helsinki (työttömille nuorille suunnattu TE-toimiston alainen palvelu)
  • Helsinki XR Center (uudet teknologiat)
  • Metka ry (työttömät luovien ja teknologia-alojen alumnit) 
  • DEMONI alajaosto  (Hämeentie 161 toimisto)
  • Academic Work (rekrytoija)
  • Helsingin Yrittäjät (nuoret yrittäjät) 
  • sekä työnantajien edustajia (media- ja AV-ala sekä XR-teknologia-alat)